Upravit stránku

Politika kvality společnosti Harcross s.r.o.

Kvalita je budoucností našich zákazníků i naší firmy, proto jí neustále zlepšujeme a upevňujeme.

Poskytování vysoce kvalitních a bezpečných výrobků, plnění potřeb a přání zákazníků a respektování požadavků dalších zainteresovaných stran, jsou nezbytnou součástí života naší společnosti.

Systém managementu kvality je v naší společnosti již dlouhodobě zaveden a naší každodenní prací usilujeme o jeho správnou funkci, efektivnost a funkčnost, abychom dosahovali vyšší výkonnosti, získávali důvěryhodnost zákazníků, zvyšovali jejich spokojenost trvalým poskytováním kvalitních výrobků.

Naším záměrem je dostat do podvědomí zákazníků, že naše firma je profesionálem ve svém oboru. Firmou, která disponuje kvalitní výrobní a kontrolní technologií a stejně tak kvalitními zaměstnanci, kteří jsou motivováni ke spolupráci v budování managementu kvality, v jeho udržování a neustálému zlepšování všech procesů, které jsme ve firmě nastavili, řídíme je a upravujeme dle požadavků interních i externích aspektů.

Kontext organizace je základním stavebním kamenem systému managementu, proto jsme ho v naší firmě sestavili tak, abychom dokázali dosahovat stanovené cíle a naše strategické plány do budoucna. Jsou identifikovány všechny relevantní zainteresované strany, jejich požadavky a potřeby. Současně s tím jsou všechny procesy nastaveny tak, abychom tyto požadavky dokázali plnit, vyhodnocovat a jednotlivé procesy a výsledky naší práce neustále zlepšovat. Každý proces je popsán a jsou jasně definovány jednotlivé kroky procesu, odpovědnosti za jejich plnění a možná rizika pro jejich možné předcházení.

Současně s primární orientací na potřeby našich zákazníků také vnímáme své okolí a snažíme se být přínosným zaměstnavatelem v našem regionu, být součástí jeho stability a rozvoje.

Naší snahou je být firmou, která má dobré jméno u všech našich zákazníků, dodavatelů i veřejnosti. Být zaměstnavatelem, který nabízí perspektivu svým zaměstnancům, jejich profesionální a osobní rozvoj.

Naše politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance. Společně ji stanovujeme a vytváříme podmínky pro její plnění. Každý zaměstnanec má odpovědnost za svůj díl a jako tým se snažíme utvářet fungující celek, protože jen tak se nám podaří nabízet kvalitní výrobky, plně uspokojovat požadavky zákazníků,dosahovat našich plánů a rozvíjet se do budoucna.

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku kvality odpovídajícím plánováním, zabezpečením všech potřebných zdrojů pro dosažení stanovených cílů a trvalé dosahování těch nejlepších výsledků.

Pracoviště kontroly je moderně vybavené  a disponujeme odpovídajícími měřidly - digitální měrový sloup, optické měření parametrů, digitální měřidlo pro kontrolu tloušťky barvy, digitální měřidlo drsnosti povrchu.

Výsledky pravidleně vyhodnocujeme a naším cílem je neustále zlepšování. Snižování počtu neshodných výrobků a reklamací je pravidleným cílem kvality a tento cíl se nám daří plnit. U všech našich zákazníků získáváme roční  hodnocení A a tento výsledek je pro nás ukazatelem, že kvalita je v naší firmě na velmi dobré úrovni.  

Našim cílem je vyrábět kvalitní výrobky a plnit co nejlépe všechny požadavky našich zákazníků. Kvalitě výrobků věnujeme vysokou pozornost. Od roku 2013 máme certifikovaný systém kvality dle ISO 9001 - v roce 2017 je systém certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Nahoru