Upravit stránku

Kvalita pro nás není klišé. Je to náš základní kámen, na kterém stavíme nejen my, ale i naši zákazníci. Proto kvalitu řízení i výroby neustále zlepšujeme a upevňujeme. Důkazem je i certifikát ČSN EN ISO 9001:2016. Systém managementu kvality máme ve společnosti již dlouhodobě zavedený a naší každodenní prací usilujeme o jeho správnou funkci, efektivitu a funkčnost. Chceme zvyšovat výkonnost a zvyšovat spokojenost zákazníků trvalým poskytováním kvalitních výrobků.

Naši zaměstnanci jsou profesionály v oboru. Jsou motivováni ke spolupráci v budování managementu kvality, v jeho udržování a neustálému zlepšování všech procesů, které jsme ve firmě nastavili. Pracují s moderními výrobními i kontrolními technologiemi.

Spokojenost zákazníka je na prvním místě

Když firma funguje dobře uvnitř, funguje dobře i navenek. Tohoto hesla se v Harcross pořád držíme a nezapomínáme na něj. Naším cílem je vždy spokojený zákazník, kterému se dostaneme do povědomí. Všechny interní procesy ve firmě máme nastavené tak, abychom dokázali splnit požadavky zákazníků, vyhodnocovat a neustále se zlepšovat. 

Každý zaměstnanec má odpovědnost za svůj díl a jako tým se snažíme utvářet fungující celek, protože jen tak se nám podaří splnit naše cíle. Úkolem vedení firmy je zodpovědně plánovat, zajistit všechny potřebné zdroje pro dosažení stanovených cílů a dosahovat těch nejlepších výsledků.

  • Máme kvalifikované zaměstnance
  • Používáme moderní technologie
  • Technologie
Nahoru